Een innerlijk kind deel is een deel van jezelf uit je kindertijd. Onprettige ervaringen uit die tijd kunnen in het hier en nu invloed hebben en klachten veroorzaken. Hierbij kun je denken aan situaties waarin je ineens, schijnbaar uit het niets, heel emotioneel reageert; boos, bang of verdrietig. Je begrijpt dat niet van jezelf; deze reactie past niet bij de gebeurtenis. In de innerlijk kind therapie gaan we ervan uit dat er dan een innerlijk kind deel geraakt is. Door contact te maken met “het gewonde kind-deel”, ontdek je de oorzaak van je reacties. Dan kun je, vanuit de volwassene die je nu bent, verwerken wat pijn doet. Vaak krijg je dan ook weer contact met andere kwaliteiten die in je aanwezig zijn: openheid, speelsheid, humor en creativiteit. Innerlijk kind werk helpt om opener en vrijer te leven.