In het hier-en-nu kan een ervaring, iets wat je hoort, ziet, ruikt of voelt, raken aan een eerdere gebeurtenis uit je leven. Alles wat je destijds ervoer, lijkt ineens opnieuw wakker te worden. Je verbaast je over je eigen reacties. Die zijn veel heftiger dan eigenlijk passend is voor de hier-en-nu ervaring. Dit gebeurt helemaal automatisch en vanzelf en je kunt er last van hebben. In regressie kun je werken met deze ervaring. Regressie kan helpen terug te gaan naar de ervaring van daar-en-toen om, met hulp, alsnog te verwerken wat destijds niet kon. Je gebruikt daarvoor alle volwassen mogelijkheden waarover je in het hier-en-nu beschikt.