De RET gaat ervan uit dat denken, voelen en doen van invloed zijn op elkaar. Door gedachten en overtuigingen bewust te worden en te ontdekken of ze bruikbaar zijn in het hier-en-nu, kunnen ze veranderen. Voelen en doen veranderen dan ook. 

ACT is voortgekomen uit o.a. RET en richt zich op het vergroten van psychologische veerkracht. Acceptatie van vervelende gevoelens, emoties en gedachten staat daarbij centraal. Acceptatie in tegenstelling tot verzet tegen wat er is. Vanuit acceptatie kun je stappen zetten in de richting van wat je echt belangrijk vindt.