Praktijk voor psychotherapie                                                     Veerkracht
                                        Hervind je eigen veerkracht

Methoden

Integratieve psychotherapie is een effectieve, oplossingsgerichte, ervaringsgerichte en vaak kortdurende vorm van therapie. Interventies uit verschillende therapeutische richtingen worden gebruikt. Er is aandacht voor zowel bewuste als onbewuste processen.

In deze vorm van psychotherapie gaan we ervan uit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen ervaren, samenhangt met gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden. Dit kunnen pijnlijke gebeurtenissen zijn, maar ook gewoontepatronen die heel vanzelfsprekend zijn geworden. Pijnlijke gebeurtenissen vergeten we vaak het liefst, gewoontepatronen lijken onwrikbaar. Beide kunnen, zonder dat je precies weet hoe, lastig zijn in het leven van hier-en-nu.

Integratieve psychotherapie helpt om onbewuste patronen bewust te maken. Verandering wordt dan mogelijk en blijkt soms eenvoudiger dan gedacht. Pijnlijke gebeurtenissen kun je verwerken, met behulp van vaardigheden waarover je in het hier-en-nu beschikt. Ook blijken er vaak verborgen, onbewuste mogelijkheden en hulpbronnen aanwezig te zijn die je kunt gebruiken. 

Integratieve psychotherapie maakt o.a. gebruik van kennis en interventies uit de Rationeel Emotieve Therapie (RET), Acceptance en Commitment Therapie (ACT), uit het Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), innerlijk kind therapie, regressietherapie, oplossingsgerichte psychotherapie, delenwerk en hypnotherapie.